POĽOVNÍCTVO

POĽOVNÍCKE OBLEČENIE, NOŽE A DOPLNKY

PYROTECHNIKA

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA A OHŇOSTROJE

ZBRANE A STRELIVO

KRÁTKE A DLHÉ ZBRANE, STRELIVO A PRÍSLUŠENSTVO

KATEGÓRIE

Pyrotechnika Detská Šampusky 10ks

nový produktna objednávku

Kód tovaru:

Veľkosť: Univerzálna

2.40 € s DPH Pôvodná cena: 2.65 €

Cena bez DPH: 2.00 €

Zľava 9%

Pyrotechnika detská Šampusky 10 ks.

Papierové mini konkety.

Trieda nebezpečenstva: Kategória F1

ADR zaradenie: 1.4G

Varovanie/Nebezpečenstvo: Zákaz fajčenia! Nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvorným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. V prípade požiaru vypracte priestor, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Požiar nehaste, ak sa dostanete k výbušninám. Uchovávajte len v pôvodnom obale!