1

  POĽOVNÍCTVO

  POĽOVNÍCKE OBLEČENIE, NOŽE A DOPLNKY

  PYROTECHNIKA

  ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA A OHŇOSTROJE

  ZBRANE A STRELIVO

  KRÁTKE A DLHÉ ZBRANE, STRELIVO A PRÍSLUŠENSTVO

  Všeobecné vyhlásenie


  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby GDP s.r.o.(ďalej len GDP). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. GDP zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.


  GDP si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.
  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom GDP alebo tretích strán zmluvne viazaných s GDP. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom GDP.

  Všetky osobné údaje získava GDP od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.